Coaching

Coaching

Vill du föreläsa, men vet inte hur du ska göra eller vad du vill säga? Vill du hålla tal, men vågar inte? Hur kommer man ihåg en text? Vill du bli bättre på att uppträda på scen? För att lyckas behöver du rätt redskap så att du kan känna dig trygg.

Med högskoleutbildning i sång och med 40 års erfarenhet av att stå på scenen i olika sammanhang, anser jag mig redo att hjälpa dig att hitta dina nycklar till framgång.

Textbearbetning

Jag hjälper dig med personlig rådgivning och coaching kring texten. Tillsammans arbetar vi oss fram till kärnan och ser till att du förmedlar just det du vill.

 

Framförande

Trött på powerpoint? Föreläser du redan, men vill bli bättre på det du gör?

Vill du ha en annorlunda touch på ditt framförande?

Jag hjälper dig att komma fram till ett hållbart resultat. Min erfarenhet är grundad i scenisk framställan på teater-och musikscen. Låt oss tillsammans utarbeta något du kan känna dig stolt över att framföra.

 

Mod och röst

Rösten är central. Den påverkar inte bara hur du uppfattas utan även din självkänsla.

Låt mig hjälpa dig att hitta din egen röst, så att du finner mod att gå utanför din Comfort zone och utvecklas i din framställan. Tillsammans utforskar vi tonlägen, pausering och flöde m.m.

Vi tittar även på din kroppshållning och på vad din kropp förmedlar.

Text, kropp, röst...allt detta är unika du. Det är detta du använder dig av och visar upp oavsett vad du talar om och oavsett sammanhang. Förmedlar du det du vill?

 

Mia står vid en sjö och stödjer sig på sin gitarr. Bilden visar mellandelen av henne utan huvud och fötter

Önskas mer information om coaching?

Du är välkommen att kontakta mig. Hör av dig på telefon, mejl eller använd kontaktformuläret på kontaktsidan.