22 april, chefsutbildning

Mia-portratt

Möter chefer under utbildning för att ge dem anhörig - och patientperspektivet.

 

Tillbaka