18 mars, släpper ny video "Quiet Love"

startkablar

Videon "Quiet Love" släpps inför Down syndromdagen 21/3. Handlar om en kärlek större än alla fördomar som finns kring personer med Downs syndrom. Se videon här, all done by Modiga Mia:

Quiet Love-video

Tillbaka