Coaching för Esther och dig

Vad är bäst för Esther? Vad innebär det att coacha någon?

Vi äger alla vår egen kunskap. Ingen annan kan bära den åt oss. Inom vården utbildar man nu Esthercoacher som ska leda sina arbetslag till förbättringar för Esther. Esther är en patient som behöver hjälp från flera vårdaktörer, men både du och jag kommer att ha nytta av vårdens ambitioner att nu göra patienten till en lika viktig part i sin egen vård, som vården är.

Vi kan mer än vi tror, ibland vet vi bara inte hur vi ska använda vår kunskap.

Det är här en coach, som Modiga Mia, kommer in. En coach hjälper dig att se vad du själv kan, visar hur du kan använda dig av din kunskap, leder dig att våga utmana dig själv och därmed att utvecklas. Som Esthercoach är jag en del i arbetet med att förbättra vården för Esther. Att få vården att lyssna till vad Esther vill och kan. Vi har ibland olika synsätt och tanken i Estherprojektet, som nu har drygt 20 år på nacken, är att få en förståelse för Esthers önskemål om hur varje Esther vill utforma sin vård.

Drygt 20 års erfarenhet av bemötandefrågor.

Ungefär samtidigt som Estherprojektet startade på småländska höglandet blev jag Jespers mamma, en Esthermamma. Sedan dess har både jag och Esther utvecklats och vi mötte varandra en solig dag hösten 2016. Jag är mycket tacksam över att få vara en del i det viktiga förbättringsarbete som nu pågår inom vården. Äntligen har man insett Esthers egen potential och man försöker nu känna tillit till Esther och Esthers egna kunskaper. För det är detta både vård och coaching handlar om: tillit.

Utmaningar som stärker banden.

Coaching handlar mycket om att tänja på de föreställningar vi har. Föreställningar som ofta begränsar istället för att lyfta oss. Med en större förståelse för vad patienten vill och kan försöker vården nu forma sig efter Esthers behov. Det handlar lika mycket om att lyssna som att informera. Därför försöker jag nu lika mycket lära mig så mycket jag kan av vårdens syn på mig, som delge vården mina erfarenheter av att vara en JesperEsther. På detta sätt kan vi hitta vägar till kommunikation och förståelse, till det som krävs för att vi ska kunna känna tillit till varandra och få ett gott vårdklimat för oss båda.
   Utmaningar är det som får oss att lyfta - om vi bara antar dem. Det kan vara en fråga om mod eller tid, men vi är inte desamma efter en utmaning som före. Vi klarar av mer än vi tror och en coach kan få oss att våga tro när vi helst vill tvivla. Bandet till oss själva stärks och tilliten till vår egen förmåga likaså. Då kan vi uträtta viktiga saker. Säkert i det lilla, men också, i det stora, omtumlande livet.

modiga mia på stora scenen på Elmia under Landstingetsdag

Tillbaka