Vad är HabQ?

HabQ är ett kvalitetsregister

där kunskap samlas kring barnhabilitering. I sydöstra regionen, Kalmar, Jönköping och Östergötland, genomförs nu förbättringsarbeten där jag coachar som patientrepresentant. Det är ett mycket spännande arbete som jag länge efterlyst.
   När man blir förälder till ett sjukt och/eller funktionshindrat barn, ställs allt på sin spets. Man kastas in i en helt ny värld där det är svårt att orientera sig innan man själv kommit ur den första krisen och lärt sig kartan. Många olika kontakter, konstiga ord, diagnoser...det kan ta lång tid innan man förstår vilka insatser man behöver och vilka man, just nu, klarar sig utan. Samtidigt ska man förstå en del juridik och lära sig gå igen, ta hand om sitt sjuka barn och resten av familjen. Man ska kanske klara fler kriser i samband med operationer. Hur man klarar allt detta beror till stor del på hur man tagit hand om tidigare kriser i livet samt på det stöd man får från omgivningen.

Som coach försöker jag

få teamen att se deras tankegångar från mitt håll. Det är ett spännande arbete och det finns så enormt mycket god vilja att förbättra och att ge stöd till drabbade familjer. Det som först verkar vara omöjligt kan med hjälp av barnhabiliteringens personal bli riktigt bra, men då måste vi också nå varandra först. Låter självklart, men det är inte så enkelt med olika perspektiv och erfarenheter. Detta försöker alla inblandade i HabQ nu råda bot på. Vi måste mötas på halva vägen och jag lär mig lika mycket som jag ger. vilket ger mig inspiration att fortsätta kämpa för att patientperspektivet ska tas till vara bättre.

 

Tillbaka